Cookie Policy

Den här webbplatsen http://www.ryvita.com/nb-no/ (”webbplatsen”) ägs och drivs av The Jordans & Ryvita Company, en division i ABF Grain Products Limited, registrerat i England och Wales med bolagsnummer 00079590 (i detta meddelande kallat ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Detta integritetsmeddelande beskriver den information vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller ger oss information på annat sätt.

Det beskriver också hur du kan utöva dina rättigheter (inklusive invända mot en del av den databehandling vi utför). Mer information om dina rättigheter och hur du utövar dem finns i avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

UPPGIFTER OM WEBBPLATSTRAFIK OCH INFORMATION OM DIN DATOR

Hur använder vi dessa uppgifter?

När du surfar på vår webbplats samlar vi in följande med hjälp av cookies:

 • Information om din användning av vår webbplats – vi samlar in standardinformation från internetloggar och uppgifter om besökarnas beteendemönster.
  • Vi använder informationen för att registrera besöksantal, deras användning av olika delar av webbplatsen och eventuella användbara funktioner eller länkar. Vi använder inte denna information på något sätt som kan identifiera dig personligen.
  • Vi använder en tredjepart, Google Analytics, för att samla in informationen, men den behandlas endast på ett sätt som inte identifierar någon. Vi försöker inte, och vi tillåter inte att Google försöker, ta reda på identiteten på personer som besöker vår webbplats.
  • Vi använder en tredjepart, Google Tag Manager, för att skicka information från vår webbplats till Google Analytics, och den behandlas på ett sätt som inte identifierar någon. Vi försöker inte, och vi tillåter inte att Google försöker, ta reda på identiteten på personer som besöker vår webbplats.
  • Vi använder en tredjepart, HotJar, vilket är en svit analysverktyg som hjälper till att samla in kvalitativa uppgifter såsom värmekartor och spårning. Uppgifterna behandlas på ett sätt som inte identifierar någon. Vi försöker inte, och vi tillåter inte att HotJar försöker, ta reda på identiteten på personer som besöker vår webbplats.
  • Vi använder en tredjepart, DoubleClick (ett dotterbolag till Google), som utvecklar och tillhandahåller annonstjänster på internet, som behandlas på ett sätt som inte identifierar någon. Vi försöker inte, och vi tillåter inte att Google försöker, ta reda på identiteten på personer som besöker vår webbplats.
  • Vi använder en tredjepart, Pure 360, för direktmarknadsföring och vi gör detta för våra legitima intressen när vi marknadsför vårt företag och produkterna vi säljer. Mer information om hur vi samlar in och använder dina uppgifter finns i avsnittet ”Direktmarknadsföring” nedan.
 • Information om din dator – detta omfattar din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsartyp.
  • Vi använder denna information för att skydda webbplatsen och försöka identifiera trender så att vi kan förbättra prestandan.
  • Vi använder också denna information för att anpassa webbplatsen efter dina intressen, säkerställa att webbplatsens innehåll presenteras så effektivt som möjligt för dig och göra det möjligt för dig att använda webbplatsens interaktiva funktioner om du väljer att göra det.
  • Vi använder inte denna information på något sätt som kan identifiera dig personligen.

Vi samlar in denna information för våra legitima intressen att underhålla och hantera vår webbplats samt skydda den. Om du inte vill att vi sak samla in denna information kan du använda funktionen ”do not track” (”DNT”) i din webbläsare för att berätta för oss att du inte vill bli spårad när du besöker vår webbplats. Mer information om DNT finns på.

https://allaboutdnt.com.

Mer information om hur vi använder cookies på vår webbplats finns i vår cookiepolicy.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi behåller endast information om ditt besök på webbplatsen så länge som det är nödvändigt för de syften vi har uppgett. Vi raderar vanligen surfinformation efter 2 år.

Med vem delar vi informationen?

Vi delar information om våra webbplatsbesökare med tjänsteleverantörer som hjälper oss att administrera och hantera webbplatsen.

Vi delar även information om din användning av webbplatsen med annonsnätverk. Du kan dock inte identifieras personligen från denna information.

Vart överför vi informationen?

Informationen vi samlar in om din användning av webbplatsen lagras i, och överförs inte utanför, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

INFORMATION DU SKICKAR TILL OSS – FÖRFRÅGNINGAR

Hur använder vi dessa uppgifter?

Du behöver inte ge oss någon direkt information när du använder vår webbplats. Om du väljer att använda funktionen ”Kontakta oss” eller kontakta oss på annat vis använder vi informationen du skickar till oss för att besvara din förfrågan. När vi använder dina personuppgifter i detta syfte gör vi det av legitima affärsskäl genom att kommunicera med dig enligt dina önskemål och förväntningar. Vi kommer även att använda dessa uppgifter för våra legitima intressen för åtkomst till lämpliga professionella råd och för att säkerställa att vi följer juridiska skyldigheter som avser vårt företag.

Förfrågningar som avser rekrytering hanteras enligt avsnittet ”Rekrytering” nedan.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi behåller endast din information så länge vi behöver den för att hantera din förfrågan. Vi arkiverar vanligen rutinmässiga frågor i 6 månader, men i vissa fall (t.ex. om förfrågningen avser ett avtal mellan oss, eller om vi behöver inhämta juridiska råd för att besvara ett klagomål) kan vi behöva arkivera vår kommunikation i upp till 6 år.

Med vem delar vi informationen?

Vi delar dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer och professionella rådgivare om detta är nödvändigt för att bemöta en förfrågan eller ett klagomål.

Annars delar vi inte din information med tredjeparter såvida inte

 • vi har ditt tillstånd
 • vi måste göra det enligt lag
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna verkställa våra användarvillkor, rättigheter eller egendomsrätt eller en tredjeparts rättigheter eller egendomsrätt
 • detta är nödvändigt i samband med försäljning av vårt företag eller dess tillgångar (i vilket fall dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella framtida köpares rådgivare och överlämnas till den nya ägaren).

Vart överför vi informationen?

Informationen vi samlar in när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, fyller i en undersökning, lämnar en kommentar eller skickar in ett recept lagras i, och överförs inte utanför, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

INFORMATION DU SKICKAR TILL OSS – MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

Om du väljer att ge oss personuppgifter som en del i en marknadsföringsaktivitet som utförs av Ryvita (t.ex. deltagande i priskampanjer eller i aktiviteter där du har meddelats att Ryvita eller våra tjänsteleverantörer kommer att filma eller fotografera), kan vi använda dessa personuppgifter för våra legitima företagsintressen enligt dina önskemål och förväntningar. Detta kan innebära att använda uppgifterna för att (i) marknadsföra vårt varumärke och våra produkter och/eller (ii) kommunicera med dig. Du kan när som helst invända mot att vi använder dina uppgifter i dessa syften.

Vi kommer även att använda dessa uppgifter för våra legitima intressen för åtkomst till lämpliga professionella råd och för att säkerställa att vi följer juridiska skyldigheter som avser vårt företag.

Om du ger oss information i samband med tävlingsdeltagande, prislotteri eller annan priskampanj använder vi den för att administrera priskampanjen, meddela resultat där detta är relevant och leverera priser. När vi använder dina personuppgifter i detta syfte gör vi det för att det är nödvändigt för oss att samla in och använda denna information för att fullgöra vårt avtal med dig i enlighet med kampanjens regler.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi behåller endast din information så länge vi behöver den för att slutföra den aktuella kampanjaktiviteten. Information som vi innehar i samband med hantering av tävlingar, prislotterier och kampanjer lagras vanligen i 6 år.

Med vem delar vi informationen?

Vi delar dina uppgifter med våra tjänsteleverantörer och professionella rådgivare om detta är nödvändigt för att bemöta en förfrågan eller ett klagomål.

Annars delar vi inte din information med tredjeparter såvida inte

 • vi har ditt tillstån
 • vi måste göra det enligt lag
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna verkställa våra användarvillkor, rättigheter eller egendomsrätt eller en tredjeparts rättigheter eller egendomsrätt
 • detta är nödvändigt i samband med försäljning av vårt företag eller dess tillgångar (i vilket fall dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella framtida köpares rådgivare och överlämnas till den nya ägaren).

Vart överför vi informationen?

Information som du ger oss i samband med marknadsföringsaktiviteter lagras i, och överförs inte utanför, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

REKRYTERING

Information du skickar till oss

Alla allmänna förfrågningar om våra rekryteringsrutiner och/eller meritförteckningar skickas till vår personalavdelning som svarar direkt till dig. Personalavdelningen lagrar dina uppgifter enligt vårt integritetsmeddelande för rekrytering, som kan nås via karriärlänken på vår webbplats när du tar kontakt per e-post till recruitment@jordansryvita.com.

DIREKTMARKNADSFÖRING

Hur använder vi dessa uppgifter?

Vi använder de kontaktuppgifter du ger oss för att leverera marknadsföringsinformation som du begär eller som vi tror att kan intressera dig. Vi kommer även att använda informationen för att få information om våra kunders behov och intressen och för att utvärdera effektiviteten i våra marknadsföringsaktiviteter.

Vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte per e-post och/eller sms endast om du har samtyckt till detta.

När vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring gör vi detta för vårt legitima företagssyfte att marknadsföra vårt företag och produkterna vi erbjuder.

Hur länge behåller vi informationen?

Vi behåller informationen för direktmarknadsföring så länge du är intresserad av att få vår marknadsföringsinformation. Vi använder spårningsteknik för att hjälpa oss övervaka effektiviteten i vår e-marknadsföring och radera kontakter från vår e-marknadsföringsdatabas när mottagaren har varit inaktiv i 2 år.

Du kan be oss sluta använda dina uppgifter för marknadsföring genom att kontakta oss, och du kan när som helst avregistrera dig från e-postmarknadsföring genom att använda avregistreringsfunktionen.

Med vem delar vi informationen?

Vi delar dessa uppgifter med våra leverantörer och tjänsteleverantörer när detta är nödvändigt.

Annars delar vi inte din information med tredjeparter såvida inte

 • vi har ditt tillstånd
 • vi måste göra det enligt lag
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna verkställa våra användarvillkor, rättigheter eller egendomsrätt eller en tredjeparts rättigheter eller egendomsrätt
 • detta är nödvändigt i samband med försäljning av vårt företag eller dess tillgångar (i vilket fall dina uppgifter lämnas ut till våra rådgivare och eventuella framtida köpares rådgivare och överlämnas till den nya ägaren).

Vart överför vi informationen?

Informationen vi lagrar för direktmarknadsföring lagras i, och överförs inte utanför, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du kan när som helst be oss om en kopia av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av personuppgifter som du har gett oss och som vi lagrar för att ingå ett avtal mellan oss eller baserat på ditt samtycke i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format så att du kan använda dem igen eller dela dem med andra organisationer.

Om du anser att de personuppgifter vi har lagrat om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du be oss korrigera eller komplettera dem.

Under vissa omständigheter har du även rätt att motsätta dig vår behandling av dina uppgifter, och kan be oss begränsa användningen av dina uppgifter eller radera dem.

Det finns dock några undantag till dessa rättigheter. Det är t.ex. inte möjligt för oss att radera dina uppgifter om vi måste behålla dem enligt lag eller om vi lagrar dem i samband med ett avtal med dig. På ett liknande sätt kan vi neka tillgång till dina uppgifter om tillhandahållandet av uppgifterna skulle avslöja personlig information om en annan person eller om vi är förhindrade enligt lag att lämna ut informationen.

Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

Frågor, kommentarer eller förfrågningar som avser detta integritetsmeddelande ska riktas till Jordans Ryvita, Stratton Business Park, Market Garden Road, Biggleswade, SG18 8QB.

Om du har funderingar kring hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datatilsynet, PO Box 458 Sentrum, NO-01050, Oslo, Norge (www.datailsynet.no).