Från råg till Ryvita

New rye sown

Råg är en vintergröda, vilket innebär att den sås från slutet av september till början av oktober.

Part 2

Det här är rågplantan som den ser ut i april. Plantan kommer att vara ca 120 cm hög när den är redo att skördas.

Rye 120cm

Början av augusti, då rågen är redo att skördas.

Mid aug

Rågskörden börjar i slutet av juli och fortsätter till mitten av augusti.

Lorry

Nyskördad råg tippas in i gårdens spannmålslager. Här torkas den för att kunna lagras säkert och bibehålla kvaliteten.

Ryvitalab

Rågen tas ur lagret och lastas på en lastbil redo att ta den till vår fabrik.

Silo

Rågen anländer till kvarnen och är redo att tippas i spannmålsmagasinet.

Rollers

Varje råglast testas i Ryvitas laboratorium för att se till att den uppfyller alla våra kvalitetsstandarder. Rågen lagras i stora spannmålsmagasin tills den är redo att malas.

Sieve

Rågen mals med stora kvarnrullar.

Dough sheets

Rågmjölet siktas i malningsprocessen för att skilja åt mjöl, eftermjöl och kli.

Sheets cut

Degplåten görs redo för att bakas till Crunchy Rye Bread.

End product

Brödet skärs i skivor, så är det klart – Crunchy Rye Bread!